Op de Filipijnen werken we samen met een christelijke, internationale organisatie. We steunen een ‘familiehuis’ waar rond twaalf jonge vrouwen en meisjes wonen. Op de Filipijnen is de online seksuele uitbuiting van kinderen en jongeren een groot probleem. Jonge vrouwen en meisjes zijn kwetsbaar voor mensenhandel en andere vormen van sexueel misbruik en geweld.

Het meisjeshuis is een veilig thuis in een familiezetting, letterlijk een ‘safe house’. Ze leren naaien, bakken of een moestuin bijhouden, naar interesse, maar ook andere vaardigheden, zoals koken, de was doen en hoe om te gaan met elkaar en deel te zijn van een familie. Op deze wijze leggen ze een nieuwe basis voor groei en ontwikkeling. Binnenshuis onderwijs is een integraal onderdeel van het familiehuis. Dit onderwijs wordt gegeven via een onderwijssysteem dat direct verbonden is met een gerenommeerde school op de Filippijnen. Het onderwijs wordt aangepast per individu, want niet alle meisjes zijn op school geweest.

Genezing en herstel van trauma is het doel van alles wat er binnen het familiehuis wordt gedaan. De jonge vrouwen en meisjes komen regelmatig samen om te zingen, te aanbidden en uit de Bijbel te delen. De organisatie biedt ook een ‘vervolgprogramma’ aan. Dit houdt in dat de jonge vrouwen kunnen verhuizen naar een ander familiehuis, dat deel is van hun kerk of gemeente. Het doel hiervan is de integratie in de maatschappij soepeler te laten verlopen. Terug naar hun eigen familie is vaak geen veilige optie. De jonge vrouwen binnen het vervolgprogramma studeren, volgen een beroepsopleiding of gaan werken.

Fruitfull Life Foundation ondersteunt dit project door een financiele bijdrage te leveren aan onderwijs, ander trainingsaanbod en medische, noodzakelijke kosten.