Visie

Fruitfull Life Foundation is een stichting die zich inzet voor een beter leven voor vrouwen wereldwijd. De stichting is opgericht op 14 juli 2020.

We doen dit door het uitdragen en verspreiden van de genezende en bevrijdende liefde en het licht van Jezus Christus. We geloven in Jezus Christus, de Zaligmaker van de wereld. Jezus is God en Hij is mens geworden. Hij heeft Zijn leven afgelegd en weer genomen, Hij is opgestaan.

We richten ons op preventie, herstel en een hoopvolle toekomst voor plattelandsvrouwen(organisaties) en vrouwen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel en willen uitstappen uit (gedwongen) prostitutie of huiselijk geweld. Uitgangspunt hierbij is Johannes 15 vers 5: “wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht want zonder Mij kunt u niets doen”. Daarom draagt Fruitfull Life Foundation Gods liefde met passie uit, zodat vrouwen een vruchtbaar leven kunnen leiden. De genezende en bevrijdende liefde van Jezus Christus overtreft lijden, verdriet en trauma’s. De vrucht van de Heilige Geest is: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.