22 april 2024 – Terugblik boekenmarkt

 

We kijken terug op een goede Boekenmarkt op 6 april j.l.. Een mooie opbrengst voor de vrouwen en meisjes die we steunen via onze projecten. Daarvoor doen we het!

Iedereen die iets heeft gekocht: hartelijk dank! We zijn dankbaar voor elke euro.