Aanpak

Gebed is de motor bij alles wat we doen en loopt als een rode draad door het werk van Fruitfull Life Foundation. Bij financiële ondersteuning van projecten of activiteiten, zullen eerst de financiële middelen voor een bepaald project of activiteit worden gezocht. We zullen nieuwe projecten of activiteiten initiëren, maar ook ondersteunen of aanhaken bij bestaande projecten en activiteiten van christelijke organisaties. Luisteren, adviseren, het geven van trainingen en workshops en het uitvoeren van projectbezoeken zijn hierbij belangrijk. Het geven van Bijbels in de moedertaal is onderdeel van ons werk, zodat vrouwen Bijbelonderwijs krijgen en tot persoonlijk geloof in Jezus Christus kunnen komen, innerlijk genezing en bevrijding ontvangen en de vrucht van de Geest kunnen ontwikkelen. Het geloof komt door het horen en het horen door het Woord van Christus, Romeinen 10 vers 17. We werken samen met twee Bijbelorganisaties die hun Bijbels gratis ter beschikking stellen.