Doelgroepen

Fruitfull Life Foundation richt zich op twee doelgroepen:

1.Het initiëren van nieuwe projecten, maar ook het ondersteunen van bestaande projecten en activiteiten van plattelandsvrouwen(organisaties) om de cirkel van armoede te doorbreken. Zo wordt de zelfredzaamheid van vrouwen vergroot en kan (gedwongen) prostitutie worden voorkomen.

2.Het initiëren van nieuwe projecten, maar ook het ondersteunen van bestaande projecten en activiteiten gericht op herstel en een hoopvolle toekomst van vrouwen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel en die willen uitstappen uit (gedwongen) prostitutie of huiselijk geweld.