Tegemeo Women Group (TWG) is in 2004 opgericht. Een aantal vrouwen wilde een eind maken aan huiselijk geweld en vernedering van vrouwen in hun dorpen. Deze plattelandsvrouwengroep is gegroeid naar meer dan 100 leden.

De leden die inkomsten genereren uit de groepsactiviteiten betalen elk jaar contributie. TWG heeft onlangs met succes een maïsmeelcoöperatie opgezet. De leden (en hun gezinnen) ontvangen hieruit inkomsten. De groep heeft voor de start van het kippenproject 500 kippen gekocht.

De aanvraag aan onze stichting bestaat verder uit de aanschaf van meer kippen, huisvesting van de dieren, voer en op de langere termijn de aanschaf van een eigen incubator. Ongeveer 40 leden van TWG (en hun gezinnen) zullen inkomsten gaan genereren vanuit dit project. Het bestuur heeft TWG een aantal keren bezocht.

Update 24-11-2023: Afronding Fase 1 Kippenproject TWG (Tegemeo Women Group) Tanzania

Het meerjaren Kippenprojectvoorstel dat in 2020 is ingediend bestaat uit twee fasen:

1.Kopen van kippen, eieren en een incubator, aanvraag voor EUR 3.000

2.Aanschaf van een kippenvoer productiemachine, aanvraag voor EUR 3.454

Fase 1 is in november 2023 afgerond. Tegemeo heeft uit eigen middelen 500 kippen gekocht als start voor dit project. Daarnaast zijn 528 eieren gekocht en een incubator met een capaciteit om 528 eieren uit te broeden. De financiële ondersteuning van Fruitfull Life Foundation is verder gebruikt voor huisvesting, voer en een deel van de kosten van de elektriciteit. Momenteel is er een productie van 150 eieren per dag die in de eigen dorpen worden verkocht. Ongeveer 40 vrouwen (leden) van Tegemeo profiteren direct van de opbrengst van dit project en indirect profiteren hun gezinsleden natuurlijk ook. De winst wordt verdeeld over deze 40 vrouwen.